آزمایشگاه تشخیص طبی واحد همدان

سرکار خانم مجیدی؛ مدیر آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32520262-081


آزمایشگاه تشخیص تشخیص طبی جهاددانشگاهی استان همدان در سال 1366 با ارائه آزمایشهای بيوشيمي، هماتولوژي، ميكروبيولوژي، سرولوژي و پارازيتولوژي تاسیس گردیده است.

 در حال حاضر اكثر آزمايشات در خود آزمايشگاه اعم از آزمايش خون بندناف رويان، ميكروالبومين، ويتامين D3 و هليكوباكتر پيلوري IgA و... انجام می شود.