معرفی معاونت پژوهشی واحد همدان

علی کلانترنیا؛ معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           34223277-081


پژوهش یکی از مأموریتهای مهم سازمانی در جهاددانشگاهی است که از ابتدای تأسیس این نهاد انقلاب اسلامی، سهمی تعیین‌کننده در ساختار فعالیتهای آن داشته است. در اساسنامة جهاددانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، ۲ هدف از ۳ هدف مصوّب و ۵ وظیفه از ۹ وظیفة کلی جهاددانشگاهی به فعالیتهای تحقیقاتی این نهاد معطوف است. ویژگیهای فعالیتهای پژوهشی در جهاددانشگاهی عبارتند از:

·         انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای

 ·         تلاش برای کارفرمایی‌بودن پژوهشها

 ·         استفاده از نیروی متخصص و متعهد

 ·         دارا بودن ساختاری منعطف  که باعث می شود از دل سازمانی کوچک،پروژه‌ها و تحقیقاتی به‌ثمر برسد که بسیاری از آنها برای اولین‌بار در کشور صورت می‌گیرد.

 مراکز خدمات تخصصی وابسته به معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان همدان:

 ·         آزمایشگاه تشخیص طبی

 ·         مرکز خدمات تخصصی طب کار

 ·         نمایندگی خون بندناف

 ·         کمیته گیاهان دارویی