مرکز افکارسنجی ایران(ISPA) واحد همدان

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، به عنوان یک مرکز اجرایی با تیم مجرب پژوهشی و پرسشگری و بهره­مندی از مزیت ویژه به حداکثر رساندن اطمینان و کاهش سطح احتمال خطا در مراحل مختلف یک پروژه، این توانایی را دارد که طرح­های مطالعات افکارسنجی بلندمدت، میان­مدت و همچنین کوتاه­مدت را به صورت ضربتی در کوتاه­ترین زمان ممکن به اجرا در آورد که این امر کمک مهمی به نظام تصمیم­گیری و برنامه­ریزی در سطوح مختلف جامعه با مکانیزم مناسب بررسی زمینه­ها، ارزیابی و بازخوردها می­نماید.

برخی از طرح های اجرا شده در سال 93:

طرح­های نظر سنجی و پژوهشی ذیل نمونه طرح­هایی هستند که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (شعبه همدان) در سال 93 اجرایی شده است:

·         طرح نظر سنجی بررسی نظرات دانشجویان در خصوص سبک زندگی

·         طرح نظر سنجی بررسی سرمایه اجتماعی در ایران

·         طرح نظر سنجی بررسی نگرش مردم ایران به مواد مخدر و روانگردانها

·         طرح نظر سنجی بررسی سلامت اجتماعی ایرانیان

·         طرح نظر سنجی بررسی مسائل روز جامعه (آسیب شناسی مسائل اجتماعی)

·         طرح نظر سنجی بررسی میزان آگاهی مادران باردار از بانک خون بندناف و مزایای عضویت در بانک

·         طرح نظر سنجی بررسی وضعیت فروشگاه زنجیره ای اتکا و و طبقه بندی اقتصادی اجتماعی مشتریان

·         طرح نظر سنجی بررسی فروشگاه های زنجیره ای رفاه و طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی مشتریان

·         طرح نظر سنجی بررسی عوامل موثر بر فرهنگ وقف با هدف ایجاد نگرش جدید در استان همدان از جنبه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی

·         طرح نظر سنجی ارزیابی مشتریان شرکت مخابرات استان همدان

·         طرح نظر سنجی بررسی ارزشیابی اجرای طرح مسکن روستایی در شهرستان همدان

·         طرح نظر سنجی بررسی رضایت شغلی جهادگران دانشگاهی و تسهیلات رفاهی