معرفی معاونت فرهنگی واحد همدان

kh.azizi

سرکار خانم عزیزی هرمز؛ سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس :             38380571-081


فعاليت‌هاي فرهنگي، از ابتداي شكل‌گيري جهاد دانشگاهي، بخشي اساسي و لاينفك، از فعاليت‌هاي اين نهاد را به خود اختصاص داده است. مشخصه اساسي فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي در حوزه فرهنگي، تكيه و توجه به حضور و مشاركت دانشجويان در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي است.

 رويكرد اساسي جهاد دانشگاهي در حوزه فرهنگي، تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي، برنامه‌ريزي فرهنگي و تربيتي، ايجاد آمادگي فكري و مكتبي، در قشر جوان و در چارچوب سياست‌هاي فرهنگي، جهت مقابله با تهاجم فرهنگي است.

 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با توجه به رسالت خود به عنوان مجموعه فرهنگی فعال در دانشگاه­ها، تاکنون در پی اهدافی چون ترویج فرهنگ و معارف دینی، پرورش منابع انسانی متعهد، متخصص و خلاق و همچنین تلاش در جهت رشد و غنای معنوی دانشگاهیان بوده است.

 این مجموعه تلاش نموده با ایجاد فرصت­های نو، ایجاد هم­اندیشی در دستگاه­های فرهنگی، ارائه فعالیت­های شاخص فرهنگی با تاثیرگذاری ماندگاری بیشتر، گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و معنوی دانشگاه بردارد.

 معاونت فرهنگی همچنین با نگاهی به برنامه چهارم توسعه و نتایج به دست آمده آن، تغییراتی را در شکل کلی برنامه های پنجم توسعه با نگاهی نو و کارآمد و بر اساس اهداف چشم انداز و الگویی که می توان برای یک فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی کشور بر مبنای نقشها و شایستگی ها ترسیم نمود را به صورت نقش های هفتگانه ارائه داد و لذا برنامه های اجرایی ارائه شده باید در راستای تقویت این نقش ها و شایستگی ها باشد.

 منظور از نقش هاي هفتگانه، نقش هاي قابل تصور براي يك دانش‌آموختة دانشگاه است كه بر اساس تعاليم نوراني قرآن كريم، همگي در ذيل نقش محوري بندة مؤمن خدا قرار دارند. اين نقش ها بر اساس الگوي فارغ التحصيل شايسته نظام آموزش عالي ايران (مقطع كارشناسي) تعيين شده است كه در سال 1389 در معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي تدوين شده است.

 اين نقش ها عبارتند از:

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در امور عبادي و مناسك (نقش عبادی و مناسک)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در برابر خودش و جسم اش ( نقش رشد فردی)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در تعامل با خانواده (نقش خانواده)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در تعامل با مردم (نقش اخلاقی و اجتماعی)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در نقش يك عنصر فعال و اثرگذار در توسعة اقتصادي دانش‌بنيان كشور  (نقش اشتغال دانش بنیان)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در نقش يك عنصر تأثيرگذار و شهروند مسئول بر تحولات اجتماعي و سياسي‌ (نقش سیاسی و اجتماعی)

 ·         به عنوان بندة مؤمن خداوند در تعامل با طبيعت زنده و ساير عناصر نظام هستي (نقش محیط زیست)

  بديهي است يك فارغ التحصيل شايسته، براي ايفاي موفقيت­آميز نقش هاي خود بايد داراي شايستگي هایی باشد. این نقش ها بر مبنای اخلاقیات و اخلاقیات بر مبنای ایمانیات فرد مبتنی شده است.