بازدید از جهاد دانشگاهی همدان3

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، الهی تبار معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری همدان و دکتر دوروزی مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری 28/6/96 از بخشهای مختلف  جهاددانشگاهی واحد همدان بازدید کردند.

 

بازدید از جهاد دانشگاهی همدان4

بازدیدمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از جهاددانشگاهی همدان

 

پایان نامه دانشجوئی

 آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی مرداد 97

بازدید از جهاد دانشگاهی همدان2

بازدید کارگروه فناوری استان از مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی جهاددانشگاهی  همدان

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو صفحات امتیازات صفحه ی دانش آموزان