آخرین اخبار

> برگزاری دوره های آموزشی مجازی الکترونیکی شرکت آب و فاضلاب استان در جهاد دانشگاهی همدان

1397 6 30 2

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان از برگزاری دوره های آموزشی مجازی الکترونیکی ویژه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد.

عباس محبیان گفت، با توجه به اجرای موفقیت آمیز دوره های آموزشی الکترونیکی در سال گذشته و رضایت مندی شرکت کنندگان در این دوره ها از مجموعه جهاددانشگاهی، در سال جاری نیز دوره های فوق توسط مرکز آموزش کارکنان دولت این واحد برگزار خواهد شد.

وی استفاده از جدیدترین متدهای آموزش، امکان استفاده از محتوا در حین سفر و کار، عدم نیاز به حضور فیزیکی و رفت و آمد، هزینه به نسبت کمتردوره ها، جذابیت بصری و شنیداری، به روز بودن محتوا، افزایش کیفیت یادگیری، استفاده از اساتید در مکان های مختلف، مطالعه مجدد و چندباره، ، را از مزایای این دوره های آموزشی برشمرد.