برگزاری دوره آموزش اپراتوری HIS توسط معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر


دیدار جهادگران جهاددانشگاهی همدان با خانواده دانشجوی شهید

ادامه خبر


حضور توانمند معاونت پژوهشی در گردهمایی معاونان پژوهشی واحد های جهاددانشگاهی

ادامه خبر


آغاز اجرای طرح "آبادی همه دانا" در همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی