انعقاد قرارداد آموزشی استانداری و جهاددانشگاهی همدان

ادامه خبر


انعقاد قرارداد آموزشی شهرداری همدان و جهاد دانشگاهی استان

ادامه خبر


طرح نظرسنجی "ارزیابی وضعیت فرهنگی-سیاسی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"

ادامه خبر


بخشی از پیشرفت های علمی کشور مرهون تلاش جهاد دانشگاهی است

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی