برگزاری کارگاه "تبیین جایگاه محتوای الکترونیک " در جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر


دانشگاهیان با تجمع در روز 9 دی، اتحاد و دغدغه مند بودن خود را نشان خواهند داد

ادامه خبر


از رجز خوانی "حاج میرزا سلگی" تا خضوع "نادرمحمدی"

ادامه خبر


رقابت 3 دقیقه‌ای دانشجویان برای دفاع از پایان‌نامه به همت جهاد دانشگاهی همدان

ادامه خبر

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی واحد همدان

گزارش تصویری برخی از فعالیتهای شاخص واحد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی